511 751 153 Monika Cwynar monikacwynar7@gmail.com

Prawa autorskie.

Warunkiem korzystania ze zdjęcia jest umieszczenie
informacji na temat autora fotografii.
Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w gotowe
zdjęcia, w tym wtórnej obróbki cyfrowej, wtórnego
kadrowania, tworzenia ze zdjęć fotomontaży.
Dopuszczalna jest zmiana rozmiaru zdjęcia z
zachowaniem proporcji obrazu oraz kompresja
obrazu jeśli nie ma ona znaczącego wpływu na jakoś
zdjęcia.

Hanna Derecka Portraits

Studio Fotograficzne Zwierciadło Paulina Pastuszak